www.odn.poznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja
baner_prawy

eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z OFEK we Wrocławiu Oddział Wielkopolski rozpoczyna rekrutację szkół podstawowych do udziału w projekcie

eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

Szczegóły projektu zostaną zaprezentowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły, w dniu 6 czerwca 2013 roku podczas konferencji otwierającej projekt.
Celem projektu jest rozwój umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych, z wykorzystaniem nowych technologii i wzmocnienie bazy informatycznej szkół. Udział przedstawicieli wszystkich wielkopolskich gmin pozwoli na przekazanie niezbędnych informacji i rekrutację szkół do udziału w projekcie.

Informacje i zaproszenia na konferencję zostały przesłane do wszystkich gmin wielkopolskich.

Projekt realizowany jest w ramach POKL 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Program konferencji  inaugurującej:

10.15 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
11:00 – 11:15 Powitanie uczestników konferencji  przez Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
11.15 – 11.30 Otwarcie projektu eSzkoła Wielkopolska- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan przez Tomasza Bugajskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
11.30 – 12.10 Przedstawienie informacji o Projekcie – idea i cele projektu, harmonogram
Realizacji, Dyrektor ODN w Poznaniu, Dyrektor Zarządu OFEK
12.10 – 12.30 Hipolit Cegielski – Wielkopolanin, Człowiek roku 2013, idee i działalność w świetle potrzeb Wielkopolski XXI w.
12.30 – 13.15 Przerwa/lunch
13.15 – 13.45 Jednostki samorządu terytorialnego  jako kreatorzy rozwoju Wielkopolski
13.45 – 14.30 Zasady udziału w projekcie, harmonogram działań.
14.30 Podsumowanie konferencji


Uwagi organizacyjne:

Miejsce konferencji:  Collegium Iuridicum Novum UAM, al. Niepodległości 53, Poznań
Parkowanie samochodów tylko w miejskiej strefie płatnego parkowania